Bejelentkezés: hétfő, kedd 16-20 óra, szerda, csütörtök, péntek 12:00-16:00 között

Életvezetési tanácsadás

Az élet folyamatos kihívások elé állít bennünket, legyen szó a munkahelyünkről vagy a magánéletünkről. Gyakran érezhetjük úgy a hétköznapokban, hogy megrekedtünk egy bizonyos ponton, hogy boldogtalanok vagyunk vagy egyáltalán nem olyan irányba halad az életünk, mint ahogyan azt elképzeltük. Meddig tudunk ezekkel egyedül megbirkózni és mikor érdemes külső segítséget igénybe venni?

Mit jelent az életvezetési kompetencia?

Ahhoz, hogy megfelelő módon tudjuk irányítani életünket, szükséges, hogy bizonyos képességek birtokában legyünk. Ezeket a képességeket nevezhetjük összefoglaló néven életvezetési kompetenciának, mely tulajdonképpen egy olyan eszköztár, amelyet azért alakítunk ki, hogy a fejlődés során kihívást jelentő problémákat megoldjuk. Ezáltal növelhető az énhatékonyság élménye, mely egyfajta mintázattá alakul, melynek a segítségével képesek vagyunk a sikeres életvezetésre. Ez a rendszer rendkívül komplex és sok elemből tevődik össze:

 • Fizikai képességek: fejlődés fenntartásához szükséges testi funkciók egészsége
 • Érzelmi biztonság
 • Egyéni értékrend: ez az értékek folyamatos formálását is jelenti, továbbá az ennek megfelelő viselkedést
 • Tanulási készségek: ezalatt nem az iskolai teljesítményt értjük, hanem azt, hogy az ember képes a saját tapasztalataiból következtetéseket levonni és azokat a jövőben alkalmazni (de a hagyományos, iskolai értelemben vett tanulási készségek is fontosak lehetnek)
 • Hosszútávú tervezés: az ember képes célokat kitűzni és azok megvalósítása érdekében életét ennek megfelelően alakítani (pl. időbeosztás, feladatok priorizálása stb.)
 • Interperszonális képességek: ide tartozik többek között az önkifejezés képessége, a megfelelő kommunikációs képességek (verbális és nonverbális egyaránt), új kapcsolatok kialakításához szükséges képességek és motiváció
 • Társadalmi normákhoz való alkalmazkodás képessége: szervezeti rendszerekbe való beilleszkedés (pl. munkahely)

Miért fontos a megfelelő életvezetés?

Sok kutatás rámutatott, hogy azok az emberek, akik tudatos életvezetéssel jellemezhetők, sokkal elégedettebbek az életükkel, hiszen képesek a kitűzött céljaikért megfelelő stratégiákkal megdolgozni (pl. idejüket megfelelően osztják be), a nehézségekkel szembenézni és azokkal megküzdeni.

Mikor forduljunk szakemberhez?

A pszichológus szakemberek hagyományosan a diszfunkcionalitásra és a pszichopatológiai problémákra összpontosítottak és elsősorban nem az egészséges emberekkel, hanem klinikai populációkkal foglalkoztak. Mára azonban gyakori, hogy egészséges emberek is szakemberhez fordulnak, hiszen ők is érezhetik úgy, hogy egyedül már nem képesek megküzdeni egy problémával. A problémák széles körében tudnak segítséget nyújtani a pszichológus szakemberek:

 • egészségügyi problémák tudatosabb kezelése
 • jobb önismeret, énhatékonyság növelése
 • fontos választási helyzetek
 • karriertanácsadás
 • munkahelyi stressz
 • iskolával kapcsolatos stressz
 • teljesítménnyel összefüggő szorongás
 • kapunyitási pánik
 • munkahelyi kiégés
 • konfliktuskezelés

Hogyan tud segíteni egy szakember?

Az életvezetési tanácsadásnak sok formája van és nagymértékben befolyásolja, hogy milyen jellegű problémával keressük meg a szakembert. Általánosságban elmondható, hogy a személyes konzultációk során a szakember igyekszik minél mélyebben megérteni a kliens életének kihívásait és a céljait, annak érdekében, hogy közösen kidolgozhassanak egy stratégiát, amelynek segítségével ezekkel képes megküzdeni, a céljaiért tenni. A megfelelő stratégiának köszönhetően javulhat a kliens életminősége és ezáltal növekedni a fog az élettel való elégedettsége és motivációja.

Az életvezetési tanácsadás a legtöbb esetben egyéni formában zajlik. A folyamat első lépése a probléma és a célok megfogalmazása. Ezután következik az a munkafázis, amely során a kliens és a szakember közös munkával kialakít egy olyan tervet, amely segítéségével ez a cél elérhetővé válik. Végül fontos, hogy a kliens a terápiás ülések keretein belül elért eredményeit átültesse a gyakorlatokba, vagyis a hétköznapokban is valódi változás következzen be.

Amennyiben Önnek vagy hozzátartozójának segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal!

Kiss Dorottya Mária

Források:

 • István, K. (2009). Életvezetési kompetencia. Észlelt életvezetési én-hatékonyság mintázat elemzése tanácsadási szolgáltatásokat igénybe vevő felsőoktatási hallgatók mintáján. Doktori disszertáció, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar.
 • Szentes Erzsébet. A tanácsadás folyamata, modellek, munkaformák.

Életvezetési tanácsadással foglalkozó szakembereink:

Bencsik Judit,  Bodnár Helga, Csökli István, Egey Kornél, Egri-Nagy Tímea, Kolosváry Eszter, Kőrösy Sára, Mendi Rózsa, Moldoványi Csilla, Molnár-Gábor Dalma, Paksa Éva, Péntek Orsolya, Prcsity Violetta, Sebestyén Johanna, Sever Zsófia, Szász Orsolya, Tóth Laura, Tusor Lilla, Valkár Anna

Időpont egyeztetéshez kérjük hívja az alábbi számot:

(mobilról kattintva azonnal hívható)

Bejelentkezés:

hétfőn, kedden

16:00-20:00 között

szerdán, csütörtökön és pénteken

12:00-16:00 között

Ha a telefont éppen nem tudjuk felvenni, visszahívjuk Önt!